LIVERPOOL 2023

Noa Kirel voor Israël naar Songfestival 2023, of toch niet?

Een selectiecomité duidde haar als favoriet aan.