Algemeen

ALGEMEEN

Onderzoek Songfestival afgerond: organisatorische wijzigingen aangekondigd

Het door de EBU aangevraagde onafhankelijke onderzoek naar de organisatie van het Songfestival 2024 is afgerond. In aanloop naar het volgende Songfestival zien we een aantal wijzigingen. Er wordt onder andere een directeur aangesteld en er worden duidelijke regels geschetst voor verschillende thema’s.

Begin juni werd aangekondigd dat de EBU een onderzoek zou laten uitvoeren door een onafhankelijke partij. Aanleiding hiervoor was het beklag vanuit meerdere delegaties over de gang van zaken tijdens het afgelopen Songfestival in Malmö.

Tijdens dit onderzoek werd gesproken met onder andere delegatiehoofden, leden van de ESC Reference Group, het bestuur van het Songfestival en het Songfestivalkernteam vanuit de EBU.

Wijzigingen binnen drie themagebieden

Maandag maakte de organisatie van het festival bekend dat de wijzigingen die doorgevoerd worden binnen een drietal thema’s vallen: Songfestivalbestuur en participatie, Veiligheid en risicobeheer en Publieksbetrokkenheid, fans en media.

Binnen het onderdeel Songfestivalbestuur en participatie wordt onder andere aandacht besteed aan het verduidelijken van verantwoordelijkheden en de inhoud van rollen van delegatiehoofden en deelnemende artiesten.

Het themagebied Veiligheid en risicobeheer richt zich onder andere op het verbeteren van het begrip rondom de regels van het festival en het versterken van veiligheidsvoorzieningen.

In het onderdeel Publieksbetrokkenheid, fans en media bekijkt men onder andere de samenwerking met (fan)media om er voor te zorgen dat het Songfestival aantrekkelijk blijft voor alle doelgroepen.

Momenteel is er al een taskforce binnen de EBU en haar leden aangesteld om de komende maanden toezicht te houden op de besluitvorming en de implementatie van de komende veranderingen.

Directeur

Naast het aanstellen van een taskforce, bleek uit de evaluatie ook dat er behoefte was aan een versterking van het managementteam. Er is een nieuwe rol gecreëerd: die van Songfestivaldirecteur. De Exexutive Supervisor zal zich dan met name moeten concentreren op de productie van het festival en het contact met de delegaties. De directeur zal toezicht houden op de Supervisor.

Reactie EBU

In het persbericht van de EBU is het volgende te lezen: ‘Slechts zes weken na het Eurovisie Songfestival 2024 zijn we blij dat we deze beslissingen snel hebben genomen om het evenement voor de toekomst te versterken en te behouden.

We willen ervoor zorgen dat het Eurovisiesongfestival alleen maar sterker wordt en dat alle belanghebbenden, niet in de laatste plaats de deelnemende omroepen en de miljoenen kijkers die van het evenement genieten, gerustgesteld kunnen worden van onze beste bedoelingen om het succes van dit evenement, dat zoveel vreugde breng voor miljoenen fans over de hele wereld.’

Nederlandse deelname nog niet zeker

Onze noorderburen reageerden maandag op de aankondigingen vanuit de EBU. De Nederlandse omroep AVROTROS gaf afgelopen maand aan een deelname aan het festival van 2025 in beraad te houden.

‘Het lijkt erop dat de EBU serieus werk wil maken van structurele veranderingen. We gaan de komende periode nauwlettend volgen of woorden worden omgezet in daden en zullen aan de hand daarvan onze deelname in 2025 overwegen‘, aldus de AVROTROS.

Nederland houdt deelname Songfestival 2025 ‘in beraad’

Advertentie