Nederland

NEDERLAND

Nederland houdt deelname Songfestival 2025 ‘in beraad’

Een nieuwe plotwending in de nasleep van het Songfestival 2024: de Nederlandse omroep AVROTROS eist ‘structurele aanpassingen’ aan de organisatie van de wedstrijd alvorens een deelname volgend jaar te bevestigen.

Bijna een maand na de editie in Malmö blijft ze de gemoederen bedaren: het Songfestival 2024 is er een voor de geschiedenisboeken. Twee dagen geleden nog meldden we dat de EBU een onafhankelijk onderzoek heeft ingesteld naar de werksfeer achter de schermen, zoals je kunt lezen in onderstaand artikel:

EBU stelt onafhankelijk onderzoek in over organisatie Songfestival 2024

‘Breder, diepgravend onderzoek nodig’

De Nederlandse omroep AVROTROS laat weten te zullen meewerken aan het onderzoek, maar wel ‘met de nodige kanttekeningen’:

‘AVROTROS is van mening dat er een breder, diepgravend en echt onafhankelijk onderzoek nodig is om structurele problemen te adresseren. Niet alleen de werkwijze van de organisatie in Malmö en de EBU, maar ook de onafhankelijke rol en het mandaat van de Reference Group (het comité van afgevaardigde deelnemende landen), de regels/procedures en beroepsmogelijkheden bij klachten en de toegenomen druk op de artiesten en delegaties in aanloop naar en tijdens het Songfestival zouden onderwerp van onderzoek moeten zijn door een erkend en onafhankelijk onderzoeksbureau.’

Deelname onzeker

Voorts meldt de omroep dat de verdere deelname van Nederland aan het Eurovisiesongfestival onzeker blijft ‘tot het moment dat AVROTROS vertrouwen heeft dat structurele aanpassingen genomen worden om de artiesten en hun muzikale boodschap weer centraal te stellen’.

Intussen loopt het Zweedse politie-onderzoek tegen Joost Klein nog steeds. In de loop van juni wordt daar meer uitsluitsel over verwacht.

Advertentie