Privacy & Gebruiksvoorwaarden

Privacy

Website Songfestival.be wordt beheerd door en is eigendom van Songfestival.be vzw, met maatschappelijke zetel in Wulpstraat 31 bus 7, 2170 Merksem, België. Het doel van de website is, zoals vastgelegd in de statuten van Songfestival.be vzw, om het brede publiek te informeren over het Eurovisiesongfestival en alles wat daarmee te maken heeft.

Songfestival.be houdt geen persoonlijke informatie bij in cookies. Cookies worden enkel gebruikt voor tijdelijke opslag en het opslaan van sessie-informatie.

Bezoekers kunnen op sommige pagina’s een bericht achterlaten (comment). Deze berichten worden opgeslagen en beheerd op het Facebook-platform. Hiervoor is een Facebook-account vereist en de privacy voorwaarden van Facebook zijn van kracht. Bezoekers kunnen via hun Facebook-account hun berichten beheren.

Bezoekers kunnen inloggen op de website met als doel hun stem uit te brengen bij door Songfestival.be georganiseerde verkiezingen. (Barbara Dex Award, Eurvision Top 250…)
Om het stemmen eerlijk te laten verlopen en meermaals stemmen tegen te gaan, is het noodzakelijk een account aan te maken op de website:

– Via Social login: gebruikers kunnen rechtstreeks inloggen met Facebook, Twitter en Google+ account. De authenticatie gebeurt via oneall.com en oneall privacy voorwaarden zijn van toepassing.

– Via manuele registratie op Songfestival.be

In beide gevallen worden volgende gegevens opgeslagen in het gegevensbestand van Songfestival.be:

– Emailadres
– Naam
– Voornaam
– Via Social login: URL profiel en bio

Deze gegevens kunnen steeds geraadpleegd, gewijzigd en verwijderd worden via deze link.

Informatie over bezoekers wordt doorgestuurd naar Google Analytics, enkel met als doel informatie over bezoekcijfers bij te houden. Er wordt hierbij geen persoonlijk data doorgestuurd noch opgeslagen. Het IP adres van de bezoeker wordt anoniem gemaakt.

Songfestival.be geeft in geen geval gegevens door aan derden.

Songfestival.be heeft het recht deze privacyvoorwaarden ten alle tijde te wijzigen, naar gelang de privacywetgeving. Ze raadt haar gebruikers dan ook aan deze regelmatig te controleren.

De verwerking van de persoonsgegevens binnen Songfestival.be vzw is onderworpen aan het Belgisch recht. Indien een bepaling in deze gebruiks- en privacyvoorwaarden onwettig is, zal die geen deel meer uitmaken van de genoemde voorwaarden.

Gebruikers kunnen ook steeds contact opnemen via [email protected] voor inzage, aanpassing en verwijdering van gegevens.

Gebruiksvoorwaarden

Songfestival.be is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade tijdens of na een bezoek aan de website.

Op Songfestival.be kunnen gebruikers reageren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor beledigende of schadelijke meningen van gebruikers. We behouden echter wel het recht deze schadelijke bijdragen te verwijderen.

Copyright

Gebruikte foto’s, logo’s, tekeningen, beeld- en geluidsbestanden, filmpjes en liedjes zijn, tenzij anders vermeld, geen eigendom van Songfestival.be en dus beschermd door het auteursrecht. Deze bestanden zijn enkel ter illustratie van artikels en ter promotie van artiesten en hun werk. Alle rechten blijven dus bij de betrokken auteurs. Indien zij dit wensen, verwijdert Songfestival.be het materiaal dat ze liever niet op de website zien verschijnen.

De inhoud van de website mag in geen geval overgenomen, gekopieerd, vertaald, verkocht of aangepast worden – tenzij met toestemming van de betrokken auteur en diens auteursrecht.