ALGEMEENROTTERDAM 2020

Zo zag Amsterdam Songfestival door de vingers glippen

Elke Songfestivalfan stond op 4 juli even met de mond vol tanden toen bleek dat de Nederlandse hoofdstad Amsterdam geen bidbook zou inleveren voor het vijfenzestigste Songfestival. Uit onderzoek van de Amsterdamse tv-zender AT5 blijkt dat er achter de schermen wel degelijk plannen waren een voorstel in te sturen, maar dat logistieke problemen de grote basis hebben gevormd voor het terugtrekken.

Teleurstelling alom toen bleek dat Amsterdam niet meer in de race was voor het Songfestival. Burgemeester Femke Halsema kreeg de volle lading: er zou te weinig interesse en geen moeite gedaan zijn om het festival binnen te halen. Nu blijkt uit stukken die AT5 mocht inkijken dat er wel degelijk moeite is gedaan, maar dat een opsomming van tegenslagen hebben geleid tot het terugtrekken van de stad.

Budget

Een Songfestival mogen organiseren is een hele eer, maar er hangt ook een prijskaartje aan. Het Amsterdamse college wou hiervoor vijf miljoen euro vrijmaken, al moest dat nog wel worden goedgekeurd door de gemeenteraad. De deadline voor het bidbook lag op 10 juli, 12.00 uur. Omdat ambtenaren het niet belangrijk genoeg vonden, werd er geen extra vergadering hierover ingelast, hoewel burgemeester Halsema dat wel van plan was.

Het plan werd veranderd naar: bidbook inleveren op de middag en vergaderen hierover om 13.00 uur. Indien de gemeenteraad toch niet akkoord zou zijn gegaan met de voorgestelde plannen, zou het bidbook per direct worden ingetrokken. De vraag die natuurlijk blijft opspelen is: was die vijf miljoen genoeg geweest ten opzichte van de Rotterdamse of Maastrichtse budgetten?

Planning onder druk

Uit ingekeken mailverkeer, zo beweert AT5, blijkt er tussen de gemeente Amsterdam en de organisatie in Hilversum toch een kleine vorm van irritatie te zijn geweest. Zo zou er op ongeveer 170 vragen van de gemeente geen of een te laat antwoord zijn gegeven waardoor het bidbook niet op tijd klaar kon zijn. Er is gevraagd voor uitstel, maar de organisatie ging daar niet op in.

Locaties haakten af 

In eerste instantie hadden de Ziggo Dome en de RAI hun interesse geuit in het mee-organiseren van het Songfestival. Toen uit de ontvangen stukken bleek dat de locatie acht weken beschikbaar moest zijn, werd er afgehaakt. ‘Stel dat dit een harde eis blijft, dan haken wij, helaas, bij voorbaat af’, mailt het team van de Ziggo Dome naar de gemeente. Met nog maar twee weken op de kalender wordt de kans op een goed bidbook een hele opgave voor de ambtenaren van de gemeente Amsterdam.

SongFESTIVAL

Door het wegvallen van alle potentiële locaties wordt het idee op tafel gegooid om van het Songfestival ook daadwerkelijk een echt festival te maken. Hierdoor ontstaat het idee om een festival op te bouwen op een pop-up locatie naast de Johan Cruijff Arena. Als voorbeeld wordt de Alpha Stage van Lowlands, een driedaags festival, gebruikt. Lowlands is opgebouwd uit een assortiment tenten wat de projectgroep uit Amsterdam ook wel zag zitten. Al snel werd duidelijk dat er door een clausule in het contract met de tentenverhuurder een heel groot probleem zou zijn.

De tenten mogen immers niet gebruikt worden bij slecht- of stormweer, en laat het Nederlandse klimaat nu toch redelijk onvoorspelbaar zijn. In 2010 is tijdens het jaarlijkse Nederlandse evenement Zwarte Cross de grootste tent weggewaaid, waardoor het in open lucht moest doorgaan. Alle hieraan verbonden risico’s zouden op de verantwoordelijkheid van de organisatie zijn.

Ook wordt de vraag gesteld of dat met een budget van vijf miljoen euro wel een haalbare kaart zou zijn. Het is ook niet de eerste keer dat er over een tent wordt gesproken. Conculega Utrecht had ook zoiets voor ogen en in het verleden speelde deze kwestie ook al in Wenen en Odessa. In de recente editie in Kopenhagen waren de persruimtes en kleedkamers ook in tenten. Meer en meer wordt duidelijk dat de kansen voor Amsterdam enorm aan het slinken zijn.

Helaas pindakaas 

Ambtenaren verliezen de moed en ook steeds meer betrokken partijen worden minder enthousiast door de opeenstapeling van problemen. Uiteindelijk wordt het een kwestie van al dan niet de eer aan zichzelf te houden. Op 1 juli stuurt een ambtenaar een mail rond met als onderwerp: helaas helaas. In de mail stond dat de projectgroep er niet meer in geloofde en dat ze het college zouden aansporen zich terug te trekken uit de race. Dat gebeurde daags na de mail, en op 4 juli kwam het trieste bericht: Amsterdam trekt zich terug.

Sportieve verliezer

Femke Halsema had ook al aangekondigd ze wel haar best zou doen om het Songfestival naar Amsterdam te halen maar dat ze er geen prestigestrijd van zou maken. ‘Als de Ziggo Dome beschikbaar was, hadden we een prachtig bid kunnen inleveren en hadden we een vette kans gemaakt op de organisatie van het Songfestival volgend jaar. Nu wordt het een andere stad. Ook mooi. Laten wij dan in ieder geval gewoon weer voor een huldiging van Ajax gaan. En een overwinning van Max in Zandvoort. En een schitterende zonnige Sail. Ach, er komt nog genoeg leuks’, aldus haar kabinet.

Advertentie