België

BELGIELIVERPOOL 2023

Familie, vrienden én premier De Croo: heel België wenst Gustaph succes

Onze redactie verraste Gustaph met een filmpje vol gelukwensen voor zijn grote moment. Heel wat intimi richtten zich tot hun dierbare Gustaph, maar ook een aantal bekende figuren wilden onze Belgische trots veel succes toewensen. Niemand minder dan premier Alexander De Croo had een boodschap en ook een Belgische Eurovision royalty sprak mooie woorden toe.

You told me the right thing at the right time. You got me feeling wild. Heel wat familieleden, vrienden, muzikale collega’s en zelfs een hoogwaardigheidsbekleder hebben duidelijk de juiste woorden op het juiste moment klaar voor Stef Caers, beter gekend als Gustaph natuurlijk.

Intimi

Songfestival.be trommelde heel wat intimi (met dank aan echtgenoot Roen Lommelen die mee in ons complot zat) en bekende Belgen op om de zanger veel succes en geluk toe te wensen. We hopen dat, een duidelijk geëmotioneerde, Gustaph deze energie zal gebruiken om effectief helemaal wild te gaan komende donderdag (en zaterdag)!

Je vindt het hele filmpje met de reactie van Gustaph hieronder.

play