San Marino

SAN MARINOKIEV 2017

“Voer publieksjury in”

SMRTV, de omroep van het land dat Serhat (foto: EBU) afvaardigde naar het jongste ESF, doet een opvallend voorstel: naast een vakjury, wil het land ook een publieksjury invoeren.

Het stemsysteem onderging dit jaar een grondige wijziging. De stemmen van de vakjury en televoting per land worden niet langer gecombineerd tot één rangschikking per land. Ze worden nu apart toegekend, waardoor elk land twee keer stemt en dus ook de scores dubbel zo hoog liggen.

Samengestelde resultaten

Een kleinere wijziging gold enkel voor landen die benadeeld worden omdat ze jaarlijks onvoldoende telestemmen halen om een geldige publieksstemming af te leveren. In dat geval zou niet langer simpelweg de jurystemming als enige stem gelden. De televotingresultaten worden samengesteld door die van andere deelnemende landen te combineren tot ze “representatief zijn” voor het land zonder voldoende eigen stemmen.

Hoeveel en welke landen precies daarvoor dienen en hoe dat in z’n werk gaat, werd nooit explicieter toegelicht. Wel is algemeen geweten dat San Marino een van de landen is die het jaarlijks zonder geldige televoting moet stellen. In de microstaat wonen niet veel meer dan 30.000 inwoners, en slechts een fractie daarvan kijkt naar en stemt tijdens het songfestival.

Online publieksjury

De omroep klaagt de regelwijziging nu aan en doet een voorstel om toch het Sanmarinese publiek zeggenschap te laten krijgen in het eindoordeel. De SMRTV pleit voor een online publieksjury. Daarbij wordt een representatief panel samengesteld van de bevolking, dat terwijl de stemlijnen in heel Europa geopend zijn de kans krijgt om online een of enkele stemmen uit te brengen. Die stemmen opgeteld zouden dan de Sanmarinese “televoting” worden.

Carlo Romeo, de directeur van de omroep, is alvast voorvechter van zijn voorstel: “Het is een zeer gebalanceerde oplossing, die slechts zeer weinig of zelfs geen nadelen heeft. De republiek San Marino verdient dezelfde rechten als andere deelnemende landen.”

De EBU heeft nog niet laten weten of het wil ingaan op het Sanmarinese verzoek.

Advertentie