Liverpool 2023

LIVERPOOL 2023ALGEMEEN

Griekse omroep voor (kortgeding)rechter na interne selectie

Wie Griekenland naar het Songfestival stuurt, kon je een kleine maand geleden al lezen op onze site. De jonge zanger Victor Vernicos leek zijn koffer voor Liverpool al te kunnen pakken, al zijn er nu misschien toch nog kapers op de kust. Melissa Mantzoukis, een concurrente, weigert zich neer te leggen bij het resultaat van de Griekse selectie. Juridische stappen lijkt ze ook niet te schuwen, nu twee juridische procedures werden opgestart. In dit artikel gaan we na waaruit de controverse bestaat.

Geen grote televisieshow in Griekenland om te bepalen wie het land zou mogen vertegenwoordigen in Liverpool. Zoals de afgelopen jaren wel vaker het geval was, hield de Griekse omroep ERT het binnenskamers met een interne selectie.

106 gegadigden stuurden een demo op naar het hoofdkwartier van ERT, zeven van hen werden door een artistiek comité geselecteerd en op een shortlist geplaatst. De shortlist bestond uit deze zeven gelukkigen:

 • Antonia Kaouri & Maria Maragkou – Shout Out! (F)
 • Klavdia – Holy Water
 • Konstantina Iosifidou – We’re Young
 • Leon of Athens – Somewhere to Go
 • Melissa Mantzoukis – Liar (F)
 • Monika – I’m Proud
 • Victor Vernicos “What They Say (F)

De publieksjury

Vervolgens werd op deze shortlist een zeventigkoppige publieksjury losgelaten. Zij mochten hun stem uitbrengen op de klassieke Songfestivalmanier: 4 punten voor het minst geliefde lied, 5 … tot de fameuze douze points. Voor vier van de zeven was de shortlist ook meteen de eindhalte van hun avontuur. De drie overblijvende artiesten verzamelden voldoende punten en mochten verder naar de final round (F).

Om de publieksjury geen twee keer te moeten lastig vallen, bedacht ERT volgend inventief systeem: alle punten die in de eerste ronde waren verzameld, mochten mee naar de final round. Die vaststelling is niet zonder belang, zeker als je weet dat het resultaat van het publiek met 50,6% de zwaarste factor in het eindresultaat vormt. De top 3 van de publieksjury zag er als volgt uit:

 1. Melissa Mantzoukis– Liar 693 stemmen
 2. Victor Vernicos– What they say 509 stemmen
 3. Maria Maragkou & Antonia Kaouri– Shout out 341 stemmen

ERT jury

In die final round kwam er plots ook een ERT jury (expertenjury) op de proppen, verantwoordelijk voor 49,4% van het eindresultaat. Om een totaalbeeld te krijgen van de Griekse inzending, werden enkele ontmoetingen ingepland met de entourage van de artiesten. De uiteindelijke keuze van de jury werd dus niet enkel beïnvloed door het nummer zelf, maar ook door de ideeën rond promotie voor het nummer, de videoclip en welke staging het in Liverpool ging worden. Uiteindelijk zag de top 3 van de zevenkoppige jury, die normaliter volgens het 12,10,8-systeem zou stemmen, er als volgt uit:

 1. Victor Vernicos– What they say 740 stemmen
 2. Maria Maragkou & Antonia Kaouri– Shout out 720 stemmen
 3. Melissa Mantzoukis– Liar 440 stemmen

Een kleine optelsom maakt al snel duidelijk dat Victor Vernicos het ticket naar Liverpool krijgt: 740 + 509 = 1249 stemmen. De onfortuinlijke tweede in dit verhaal met een kleine 120 stemmen minder is Melissa Mantzoukis, met voorsprong favoriet van de publieksjury maar volledig gekelderd door de ERT jury. Het zijn net die punten van de jury waar volgens Mantzoukis, en haar advocaat Christos Zotiadis, een geurtje aan zit.

De verdeling van de punten blijkt niet te kloppen

Volgens hen stemt het uiteindelijke resultaat van 440 stemmen niet overeen met hoe de Griekse omroep had aangekondigd dat de stemming zou verlopen. De jury bestond uit zeven individuele leden die elk volgens het Eurovisiesysteem hun stem mochten uitbrengen.

Concreet betekent dit het volgende: jurylid X geeft 8 punten aan het ‘slechtste’ lied, 10 aan het tweede beste en 12 aan het beste nummer. In het geval waarin Melissa Mantzoukis zevenmaal derde zou geworden zijn, zou ze dus op zijn minst 56 (7×8) punten (x10) moeten hebben verzameld. De minimumscore zou, volgens haar advocaat, dus moeten liggen op 560 punten, wat haar het ticket naar Liverpool zou hebben opgeleverd.

Om de chaos compleet te maken, bleek later ook nog dat Maria Maragkou & Antonia Kaouri zich zouden hebben teruggetrokken, nog voor de stemming van de ERT jury. Om onduidelijke redenen werd het duo toch opgenomen in de jurystemming.

Geen 12, 10,8, maar wel 12, 10,8,7, 6, 5, maar misschien ook 4 punten

Volgens Maria Kozakou, een lid van de expertenjury, is de hele heisa een storm in een glas water. Tijdens een show op ERT1 liet ze uitschijnen dat de ERT jury helemaal geen gebruik had gemaakt van het 12,10,8-systeem. Om eenzelfde aantal punten te verdelen als de publieksjury zou het klassieke 12,10,8-systeem zijn ingewisseld door het 12,10 …4-systeem, zoals ook door de publieksjury werd gebruikt om zeven (!) nummers te beoordelen.

Kozakou laat dus uitschijnen dat elk individueel lid van de expertenjury de mogelijkheid had om punten te geven aan de nummers op een schaal van 4 tot 12, net zoals de publieksjury, met dit verschil dat er maar drie nummers in de running waren.

Volgens de advocaat van Mantzoukis bevestigen deze uitspraken dat de stemprocedure niet overeenstemt met hoe de Griekse omroep deze initieel had voorgesteld.

Juridische stappen

Melissa Mantzoukis liet al na de bekendmaking van de resultaten uitschijnen dat ze deze zaak niet ging laten rusten. Ondertussen werden de eerste juridische stappen ondernomen, volgens de Griekse fansite Eurovisionfun. In een kortgedingprocedure (spoedprocedure) eist de jonge zangeres dat de Griekse omroep alle procedures met betrekking tot de vertegenwoordiging van Griekenland op het Songfestival on hold zet. Verder werd ook een ‘normale’ procedure gestart waarin Mantzoukis vordert dat ERT haar uitroept als winnares van de selectieprocedure. Wanneer dat niet meer mogelijk zou zijn, eist ze een schadevergoeding van 160 000 euro.

De Griekse omroep is in ieder geval niet tevreden met de gang van zaken. ‘Wij houden jou (Melissa) verantwoordelijk als er een probleem is met onze deelname!’, luidde een eerder statement van ERT.

Update 7 maart: het Griekse gerecht verwijst de claim van Melissa op korte termijn naar de prullenmand. Melissa en haar team eisten tijdens de hoorzitting een tijdelijk bevel tot staking. De Griekse omroep ERT zou daardoor alle activiteiten op pauze moeten gezet hebben en de voorbereidingen met Victor Vernicos pauzeren. Volgens de Greek City Times zou dat tot een terugtrekking van Griekenland op het Songfestival in Liverpool kunnen betekend hebben. De reden dat het Griekse gerecht nog geen uitspraak over de grond van de zaak gedaan heeft, is de tijdsdruk. Darom zal uitspraak gedaan worden in mei. Na afloop van het Songfestival van dit jaar…

Advertentie