ROTTERDAM 2021

Delegaties Songfestival 2021 moeten in Rotterdam in quarantaine

De EBU heeft een gezondheids- en veiligheidsprotocol naar buiten gebracht om een veilig verloop voor alle deelnemers, delegatieleden en andere werknemers in en rond de Ahoy veilig te laten verlopen. Een opvallende maatregel: delegaties moeten quasi de hele tijd in hun hotel blijven.

De raad van bestuur van de EBU en het organiserend comité van het Songfestival, de zogenaamde Reference Group, hebben ook formeel ‘scenario B’ goedgekeurd. Volgens dat scenario wordt er nog steeds geprobeerd om zoveel mogelijk delegaties veilig naar Rotterdam te halen om ze er live te laten optreden tijdens de twee halve finales en de finale van 18, 20 en 22 mei. De organisatie zegt dat het nog mogelijk is om later terug te schalen als de gezondheidssituatie rond de COVID-19-pandemie de komende weken opnieuw negatiever zou evolueren. Meer over de andere mogelijke plannen vind je terug in ons artikel van vorige maand.

Minder delegatieleden

De gezond- en veiligheidsmaatregels zijn gegoten in een lijvig protocol met richtlijnen en aanbevelingen voor delegaties en werknemers. Een opvallende regel die de organisatie oplegt, is dat delegatieleden (dus kandidaten en hun rechtstreekse medewerkers) te allen tijde in hun hotel moeten blijven, behalve voor officiële activiteiten, zoals repetities en andere EBU-aangelegenheden. Het is dus niet toegestaan dat kandidaten op eigen houtje Rotterdam verkennen, om contacten met anderen zoveel mogelijk in de kiem te kunnen smoren. Het aantal toegestane delegatieleden per land wordt ook teruggeschroefd van 38 naar 20.

Verder is het moeilijker voor landen die buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (IJsland, Noorwegen & Zwitserland) liggen om naar Nederland te komen momenteel. Dat kan problemen opleveren voor alle ex-Sovjetlanden, Israël, Australië én het Verenigd Koninkrijk, dat geen EU-lid meer is. Vooralsnog betekent dat echter niet dat het volledig onmogelijk is dat delegaties van die landen naar Rotterdam afreizen.

Virtuele persruimte

Op de arenavloer van de Ahoy zal al met zekerheid geen publiek zijn, over de tribunes is nog onduidelijkheid. Zoals eerder gemeld komt er pas midden april uitsluitsel over de aanwezigheid van live publiek in de zaal. Wel weten we dat op de vloer, voor het podium, de greenroom zal komen. Daarin kunnen delegatiebubbels op veilige afstand met maximum zeven personen plaatsnemen. Het protocol vraagt om ook hierin afstandsregels te respecteren en bijvoorbeeld bij kwalificatie elkaar niet te omhelzen of innig aan te raken.

Ook voor de pers verandert er tot slot veel: het aantal toegestane aanwezige journalisten op de locatie zelf zakt van 1.550 naar 500. Ook hier wordt verwacht dat de afstandsregels te allen tijde gerespecteerd worden, tussen reporters onderling en tussen reporters en kandidaten/delegaties. Wel komt er een virtuele persruimte, maar daarover is nog niet veel duidelijk.  Het volledige protocol (in het Engels, 46 pagina’s) is hier terug te vinden.

Advertentie